Wie en Wat is KragDag?

Doen jou eie ding!
Met hierdie leuse plaas KragDag `n sterk fokus op self- en onderlinge versorgingsoplossings vir die huishoudings, hoewe- of plaasbewoners en klein ondernemings. Hierin speel hernubare energie en verwante aangeleenthede `n sentrale rol, maar daar word ook voorsiening gemaak vir ander aspekte wat `n lewe van selfbehoud en selfbeskikking moontlik maak. KragDag doen dit onder meer deur die jaarlikse buitelug KragDag Ekspo, ons kubermarkplein, radiorubrieke, bekendstelling van produkte en toepaslike ondernemers en beskikbaarstelling van inligting met opvoedkundige-, tegniese- en interessantheidswaarde. KragDag verskaf ook `n platvorm waardeur verskaffers, verbruikers en innoverende idees by mekaar uitgebring word.
So het KragDag ontstaan
Konfrontering van Suid-Afrika met geweldige stygings in Eskom tariewe en onbetroubare kraglewering, onder andere as gevolg van beurtkrag, het Hendrik en Alida Verwoerd van Diamantvalleilandgoed naby Pretoria, daartoe beweeg om geskikte inligting, produkte en diensverskaffers vir alternatiewe energieoplossings te soek. Hulle het gou vasgestel dat die meeste inligting en oplossings wat hieroor beskikbaar was, gerig is op groter ondernemings en die staat. Dit het in 2008 die eerste KragDag ekspo die lig laat sien.Oorweldigende reaksie deur die publiek het van die ekspo `n jaarlikse geleentheid gemaak. Intussen het daar baie water in die see geloop en is KragDag voordurend besig om te poog om diegene wat ons strewe deel beter van diens te wees en te ondersteun.
`n Woordjie deur die Organiseerders
Alhoewel elektrisiteit van Eskom vir baie van ons `n swaar las word, is daar gelukkig `n nuwe beweging na alternatiewe kragbronne en word reuse tariefverhogings juis die stimulus vir nuwe uitvindings en die ontwikkeling daarvan. Sedert KragDag se ontstaan het verskeie produkte wat nog slegs in `n eksperimentele fase was, praktyk geword. Nuwe produkte het op die mark verskyn. Nuwe kennis het na vore gekom. Ons is nie meer oorgelewer nie!!

MAAK ELKE DAG `N KragDag !

Hendrik en Alida Verwoerd
IMAGE_BUTTON_BACK