Privaatheidsbeleid

1.1 KragDag sal alle redelike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule sal "persoonlike inligting" gedefinieer word soos       uiteengesit in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000. Jy kan ook kies om geen kommunikasie van KragDag en/of vennote of       filiaalmaatskappye te ontvang nie.
1.1.1 Geen persoonlike inligting sal aan derde party geopenbaar word sonder die Gebruiker se toestemming of 'n behoorlike proses nie.
1.2 KragDag samel die volgende private en persoonlike inligting in en sal in besit wees daarvan:
1.2.1 Inligting wat vrywillig deur die Gebruiker verskaf word – hierdie inligting word gebruik om beter diens Aan gebruikers te verskaf;
1.2.2 Inligting wat outomaties verskaf word (bv. cookies) – hierdie inligting word ingesamel om jou soektogte op en interaksie met KragDag se webwerf te         verbeter. Cookies kan nie jou rekenaar beskadig of virusse oordra nie; en
1.3 Deur die webwerf te gebruik, stem die Gebruiker tot die volgende in:
1.3.1 KragDag mag jou persoonlike inligting gebruik om van tyd tot tyd met die Gebruiker te kommunikeer. Gebruikers kan aandui indien hulle nie sodanige         kommunikasie wil ontvang nie; en
1.3.2 KragDag mag die Gebruiker se inligting vir nie-persoonlike statistiese doeleindes gebruik.
1.3.3 KragDag behou die reg op kopiereg van persoonlike inligting van Gebruikers in databasisse.
Back